Λήψεις

Λήψεις

Εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία

Η Βιβλιοθήκη Λήψεων έχει όλα τα εγχειρίδια, προγράμματα και λοιπά αρχεία που μπορεί να χρειαστείτε από εμάς.

Βρείτε τη δική σας λήψη τώρα
Κατηγορίες
Πιο Δημοφιλείς Λήψεις
 • RadioDJ – Radio Automation Software v2013

  Supported operating systems: Windows 7, Windows 8, Windows 10. Other versions might work but are unsupported; Runs on standard PC hardware with at least 1GHz CPU and 4GB RAM; Up to six sound-cards setup option; Works with any sound-card supported by Windows; MariaDB & MySQL database back-end for fast and safe operation (MariaDB highly recommended.); Microsoft .NET Framework 3.5 recommended for RadioDJ up to v1.8.2 and .NET Frameworks 4.6 for RadioDJ v2+

  Μέγεθος: 5.73 MB

 • RadioDJ – Radio Automation Software v2031

  Supported operating systems: Windows 7, Windows 8, Windows 10. Other versions might work but are unsupported; Runs on standard PC hardware with at least 1GHz CPU and 4GB RAM; Up to six sound-cards setup option; Works with any sound-card supported by Windows; MariaDB & MySQL database back-end for fast and safe operation (MariaDB highly recommended.); Microsoft .NET Framework 3.5 recommended for RadioDJ up to v1.8.2 and .NET Frameworks 4.6 for RadioDJ v2+

  Μέγεθος: 9.01 MB

 • Podcast My Folder

  Μέγεθος: 1.56 kB

 • Manual RadioDJ 1.6.0

  Μέγεθος: 641 kB

 • Plugin PlayingInfo V421 (Space character fix for web export)

  Μέγεθος: 33.4 kB

Copyright © 2024 MultiHost. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.