#Η παραγγελία σας

Επιλογή πακέτου

Radio Streaming 1
€5.00/Μηνιαία
 • 128 kbps stream
 • Control Panel
 • Auto Dj 1000MB
 • Geo IP
 • Real Statistics
 • ShoutCast & IceCast
 • 24/7 Υποστήριξη
Radio Streaming 2
€8.00/Μηνιαία
 • 128 kbps stream
 • Control Panel
 • Auto Dj 2000MB
 • Geo IP
 • Real Statistics
 • ShoutCast & IceCast
 • 24/7 Υποστήριξη
Radio Streaming 3
€12.00/Μηνιαία
 • 128 kbps stream
 • Control Panel
 • Auto Dj 5000MB
 • Geo IP
 • Real Statistics
 • ShoutCast & IceCast
 • 24/7 Υποστήριξη
Radio Streaming 4
€17.00/Μηνιαία
 • 128 kbps stream
 • Control Panel
 • Auto Dj 10000MB
 • Geo IP
 • Real Statistics
 • ShoutCast & IceCast
 • 24/7 Υποστήριξη
Copyright © 2023 MultiHost. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.